Witamy na stronie Zakładu Geoturystyki i Geologii Środowiskowej

Zakład Geoturystyki i Geologii Środowiskowej
Instytut Geografii
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


Zakład Geoturystyki i Geologii Środowiskowej jest jednym z sześciu zakładów w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od momentu powołania Zakładu wiosną 2015r. kieruje nim dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska.


Skład osobowy

W Zakładzie Geoturystyki i Geologii Środowiskowej UJK zatrudnieni są następujący pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. zw. dr hab. Sergii Bortnyk, dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska, dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia. W Zakładzie jest jeden doktorant – mgr Grzegorz Pabian.

 
Laboratorium

Zakład Geoturystyki i Geologii Środowiskowej UJK posiada dobrze zorganizowane i wyposażone laboratorium petrograficzne. Jest ono przystosowane do prowadzenia analiz segregacji skandynawskiego materiału narzutowego frakcji żwirowej 4(5)-10 mm. W laboratorium można także prowadzić identyfikację eratyków przewodnich i wskaźnikowych frakcji grubożwirowej 20-60 mm. Tej ostatniej analizie służy bogata kolekcja referencyjnych okazów skandynawskich narzutniaków przewodnich i wskaźnikowych, pobranych z wychodni (kamieniołomów) w Finlandii, Szwecji oraz na wyspach bałtyckich.

 
Współpraca

Zakład Geoturystyki i Geologii Środowiskowej UJK prowadzi współpracę naukową i wymianę doświadczeń z wieloma instytucjami naukowymi i wdrożeniowymi w Polsce i zagranicą. Pracownicy Zakładu są członkami towarzystw naukowych w Polsce i za granicą.

Pracownicy Zakładu Geoturystyki i Geologii Środowiskowej UJK cenią sobie przede wszystkim współpracę z instytucjami regionalnymi, w tym m. in. z Geoparkiem Chęcińsko-Kieleckim, Oddziałem Świętokrzyskim Państwowego Instytutu Geologicznego czy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (więcej w zakładkach pracowników).