Projekty badawcze

 • Potencjał geoturystyczny Gór Świętokrzyskich
 • Potencjał geoturystyczny Białego Zagłębia
 • Inwentaryzacja i waloryzacja geoturystyczna nieczynnych wyrobisk odkrywkowych
 • Wpływ odkrywkowej eksploatacji złóż surowców skalnych na krajobraz
 • Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów pogórniczych
 • Rozwój rzeźby fluwialnej Gór Świętokrzyskich w czwartorzędzie
 • Metodyka badań osadów czwartorzędowych
 • Rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych rozwoju geoturystyki
  w świetle badań materiału skandynawskiego w środkowej Polski
 • Inwentaryzacja i waloryzacja głazów narzutowych regionu świętokrzyskiego