Kontakt

Zakład Geoturystyki i Geologii Środowiskowej
Instytut Geografii
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce

Kierownik Zakładu
dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska
maria.gorska-zabielska@ujk.edu.pl
gorska@man.poznan.pl
tel. 41 349-64-20
pok. 316
 

Sekretariat Instytutu Geografii
mgr inż. Anna Serafin
igeo@ujk.edu.pl
tel. 41 349-63-72
pok. 113

Dojazd do Instytutu Geografii UJK